Shahunagar Shendre, Teh.& Dist. Satara, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Satara
Pincode:415519
Ajinkyatara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shendre
Phone :(02162) 2792
Send Enquiry  About Company
Shewalewadi (Mhasoli), Teh. Karad, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Satara
Pincode:415111
Athani Sugars Ltd. (Unit-3), Shewalewadi
Phone :02164257296
Send Enquiry  About Company
A/p. Gopuj, Teh. Khatav, Plant Capacity 3500 TCD.
City :Satara
Pincode:415510
Green Power Sugars Ltd., Gopuj
Phone :02161286555,
Send Enquiry  About Company
Chimangaon, Teh. Koregaon, Plant Capacity 7500 TCD.
City :Satara
Pincode:415501
Jarendeshwar Sugar Mills Ltd., Koregaon
Phone :02163200375,
Send Enquiry  About Company
Dhawarwadi, Teh. Karad, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Satara
Pincode:415109
Jaywant Sugars Ltd., Jaywant
Phone :8007311233
Send Enquiry  About Company
Khandala-Mhavashi,Teh. Khandala, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Satara
Pincode:412802
Khandala Taluka Shetakari Sahakari Sakhar Udyog, Khandala
Phone :9860717639
Send Enquiry  About Company
A/p. Padal, Teh. Khatav, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Satara
Pincode:415512
Khatav-man Taluka Agro Processing Pvt. Ltd.
Phone :9921401100
Send Enquiry  About Company
Bhuinj, PO. Kisanveernagar, Teh. Wai, Plant Capacity 4000 TCD.
City :Satara
Pincode:415530
Kisanveer Satara Sahakari sakhar Karkhana Ltd., Bhuinj
Phone :(02167) 2812
Send Enquiry  About Company
Songaon-Karandoshi, Teh. Jawli, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Satara
Pincode:415514
Kisanveer-Pratapgad sakhar Udyog, Songaon
Phone :02167281240
Send Enquiry  About Company
A/p. Daulatnagar (Marali), Teh. Patan, Plant Capacity 1250 TCD.
City :Satara
Pincode:415211
Loknete Balasaheb Desai sahakari sakhar Karkhana Ltd., Marali
Phone :02372268025,
Send Enquiry  About Company
Sakharwadi, Teh. Phaltan, Plant Capacity 3000 TCD.
City :Satara
Pincode:415522
New Phaltan Sugar wotks Ltd., Phaltan
Phone :(02160) 2541
Send Enquiry  About Company
Yashwantnagar, Teh. Karad, Plant Capacity 7500 TCD.
City :Satara
Pincode:415115
Sahyadri sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sahyadri
Phone :(02164) 2520
Send Enquiry  About Company
At. Motewadi, PO. Kapshi, Teh. Phaltan, Plant Capacity 5000 TCD.
City :Satara
Pincode:415537
Sharyu Agro Industries Ltd., Sharyu Agro
Phone :7030932791
Send Enquiry  About Company
Phaltan, Teh. Phaltan, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Satara
Pincode:415523
Shriram-Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Udyog Ltd., Shriram
Phone :02166222223
Send Enquiry  About Company
A/p. Upalave, Teh. Phaltan, Plant Capacity 5000 TCD.
City :Satara
Pincode:415523
Swaraj India Agro Ltd., Swaraj India
Phone :(02166) 2621
Send Enquiry  About Company
Rathare Budruk, P.O. Shivnagar, Teh. Karad, Plant Capacity 7200 TCD.
City :Satara
Pincode:415108
Yashwantrao Mohite Krishna S.S.K. Ltd., Krishna
Phone :02164266222
Send Enquiry  About Company