Laxminagar, Degaon-Yelegaon, Teh. Ardhapur Plant Capacity 3500 TCD.
City :Nanded
Pincode:431605
Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. , Mundkhed
Phone :9881198799
Send Enquiry  About Company
Kusumnagar, Waghalwada, Teh. Umri Plant Capacity 2500 TCD.
City :Nanded
Pincode:431807
Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Golegaon (Unit-3)
Phone :(02467)25525
Send Enquiry  About Company
Hadsani, Teh. Hadgaon Plant Capacity 3500 TCD.
City :Nanded
Pincode:431712
Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Suryanagar (Unit-4)
Phone :(02468)22323
Send Enquiry  About Company
Mohannagar-Kuntur, Teh. Naigaon (Kh.) Plant Capacity 2500 TCD.
City :Nanded
Pincode:431709
Kunturkar Sugar & Agro Pvt. Ltd. , Biloli
Phone :7722041660
Send Enquiry  About Company
Shri Dattanagar, Bramhal, Manjari, Teh. Mukhed Plant Capacity 1250 TCD.
City :Nanded
Pincode:431715
Shivaji Service Station , Seshnagar (Sugar Unit)
Phone :(020)6030848
Send Enquiry  About Company