At. Raigaon, PO. Hingangaon (Bk.), Teh. Kadegaon, Plant Capacity 3500 TCD
City :Sangli
Pincode:415305
Cane Agro Energy (India) Ltd., Raigaon
Phone :02347245148,
Send Enquiry  About Company
Kokrud,Site- Karungali/Aarala, Teh. Shirala, Plant Capacity 2500 TCD
City :Sangli
Pincode:415405
Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd., Kokrud
Phone :02328236115
Send Enquiry  About Company
Mohanrao Kadamnagar, Wangi, Teh. Kadegaon, Plant Capacity 5000 TCD.
City :Sangli
Pincode:415305
Dr. Patangrao Kadam Sonhira S.S.K. Ltd., Wangi
Phone :02347235579,
Send Enquiry  About Company
Kundal, Teh. Palus, Plant Capacity 5000 TCD
City :Sangli
Pincode:416309
Krantiagrani Dr. G.D. Bapu Lad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kundal
Phone :(02346) 2716
Send Enquiry  About Company
Sonarsidhanagar, Teh. Atpadi, Plant Capacity 1250 TCD
City :Sangli
Pincode:415301
Manganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Atpadi
Phone :02343220340
Send Enquiry  About Company
Mohannagar, Po. Arag, Teh. Miraj, Plant Capacity 4000 TCD
City :Sangli
Pincode:416401
Mohanrao Shinde S.S.K. Ltd., Mohannagar
Phone :02332264853,
Send Enquiry  About Company
Nagnathanna Nagar, Walwe, Teh. Walwe, Plant Capacity 5000 TCD
City :Sangli
Pincode:416313
Padambhushan Krantiveer Dr. Nagnathanna Naikwadi Hutatma Kisan Ahir S.S.K. Ltd., Hutatma
Phone :02342267538,
Send Enquiry  About Company
Karandwadi, Teh. Walwa, Plant Capacity 3500 TCD
City :Sangli
Pincode:416301
Rajarambapu Patil S.S.K. Ltd. (Unit-3), Karandwadi
Phone :02342248785,
Send Enquiry  About Company
Tippehali, Teh. Jat,  Plant Capacity 2500 TCD
City :Sangli
Pincode:416404
Rajarambapu Patil S.S.K. Ltd. (Unit-4), Tippehalli
Phone :02342220862
Send Enquiry  About Company
Rajaramnagar, PO. Sakharale, Teh. Walwa, Plant Capacity 7000 TCD
City :Sangli
Pincode:415414
Rajarambapu Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Unit-1), Walwa
Phone :02342220862
Send Enquiry  About Company
PO. Wategaon-Sural, Teh. Walwa, Plant Capacity 4000 TCD
City :Sangli
Pincode:415410
Rajarambapu Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. (Unit-2), Rajaram
Phone :02342237771,
Send Enquiry  About Company
Sri Sri Nagar, Rajewadi, PO. Dinghanchi, Teh. Atpadi, Plant Capacity 2500 TCD
City :Sangli
Pincode:415315
Sadguru Sri Sri Sakhar Karkhana Ltd., Sri Sri Nagar
Phone :02024223734
Send Enquiry  About Company
Madhavnagar Road, Sangli, Teh. Miraj, Plant Capacity 7500 TCD.
City :Sangli
Pincode:416416
Shri Dutt India Pvt. Ltd., Sangli
Phone :9112688888,9
Send Enquiry  About Company
Rajarambapunagar, Teh. Kavathemahankal, Plant Capacity 1250 TCD
City :Sangli
Pincode:416405
Shri Mahankali S.S.K. Ltd., Mahankali
Phone :02341222064
Send Enquiry  About Company
A/p. Bamni (Pare), Teh. Khanapur, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Sangli
Pincode:415311
Udgiri Sugar & Power Ltd., Udagiri
Phone :8600392222,8
Send Enquiry  About Company
Yashwantnagar, PO. Chikhali, Teh. Shirala, Plant Capacity 2500 TCD.
City :Sangli
Pincode:415408
Vishwasrao Naik Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Vishwas
Phone :9970700200,(
Send Enquiry  About Company
A/p. Nagewadi, Teh. Khanapur, Plant Capacity 1250 TCD.
City :Sangli
Pincode:415311
Yashwant Sugar & Power Pvt. Ltd., Nagewadi
Phone :(02347) 2602
Send Enquiry  About Company