Paliakalan, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 11000 TCD 
City :Lakhimpur
Pincode:262802
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. (Plant Name - Paliakalan)
Phone :05871233346
Send Enquiry  About Company
Gola Gokarannath, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 13000 TCD.
City :Lakhimpur
Pincode:262802
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. Gola
Phone :(05876)23375
Send Enquiry  About Company
PO. Khambharkhera, Sarda Nagar Road, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 10000 TCD
City :Lakhimpur
Pincode:261506
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. Khambharkhera
Phone :05872220025
Send Enquiry  About Company
Vill. Radrapur Gularia, PO. Naushar Gularia, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 8000 TCD
City :Lakhimpur
Pincode:262901
Balrampur Chini Milla Ltd. Gularia
Phone :05870242902
Send Enquiry  About Company
Vill. & PO. Kumbhi, Tal. Golagokarannath, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 8500 TCD
City :Lakhimpur
Pincode:262804
Balrampur Chini Mills, Unit - Kumbhi
Phone :05876245448
Send Enquiry  About Company
Vill. Ajbapur, PO. Mullapur, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 11000 TCD
City :Lakhimpur
Pincode:261505
DSCL Sugar (Unit- Ajbapur) J.B. Ganj
Phone :05875243204
Send Enquiry  About Company
Vill. Khamaria Pandit, PO. Aira Estate, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 10000 TCD
City :Lakhimpur
Pincode:262722
Gobind Sugar Mills Ltd. Aira
Phone :05874282225
Send Enquiry  About Company
Sampurna Nagar, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 5000 TCD
City :Lakhimpur
Pincode:262904
Kisan Sahakari Chini Mills Ltd. Sampurna Nagar
Phone :05871222228
Send Enquiry  About Company
Belrayan, Lakhimpur-Kheri Plant Capacity 5000 TCD
City :Lakhimpur
Pincode:262906
Sarjoo Sahakari Chini Mills Ltd. Belrayan
Phone :05873276224
Send Enquiry  About Company